החלטת ממשלה מספר בק/12 מיום כ"ט בחשון התשס"ז-20.11.2006

החלטה מספר בק/12 מיום כ"ט בחשון התשס"ז-20.11.2006

יו"ר ועדת השרים פותח ומפרט את ההיבטים השונים של שילוב המרכיבים הביומטריים בתעודות הזהות ובדרכונים.

יו"ר הצוות הבינמשרדי לעניין השימוש ביישומים ביומטריים מציג תמונת מצב לגבי הטיפול בנושא בשירות המדינה.

השר לביטחון הפנים מתאר את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות ואמצעים ביומטריים בדרכונים במדינות שונות בעולם ובמיוחד בארצות הברית. מדגיש את החשיבות והצורך לפעול ללא דיחוי לשילוב אמצעים ביומטרים במסמכים הרשמיים המונפקים על ידי משרד הפנים.

נציגי משרד הביטחון, משרד האוצר, משרד החוץ, משטרת ישראל, משרד המשפטים, המטה ללוחמה בטרור, שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, רשות שדות התעופה ומשרד הפנים מציגים את עמדתם בעניין המשמעויות השונות לשילוב מרכיבים ביומטריים בתעודות זהות ובדרכונים.

יו"ר ועדת השרים מסכם:

א. נושא הזיהוי הביומטרי הוא בעל חשיבות לאומית עליונה. השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתעודות זהות ובדרכונים הוא חשוב והכרחי, ויש להתקדם בעניין זה בהתאם להתפתחויות ולקצב הנהגת השימוש בזיהוי ביומטרי בעולם הרחב.

ב. הנושא נוגע למשרדי הממשלה וגורמים אחרים בשירות הציבורי, וכולל היבטים ומרכיבים שונים, לרבות הגדרת צרכי המשתמשים, שינויי חקיקה, הקצאת המשאבים הנדרשים (הנפקת התעודה שתיקבע ומאפיניה, ופריסת ציוד הקצה לקריאתה), שיפור השירות לאזרח ומניעת זיוף והתחזות לשם ביצוע פעולות פליליות, מירמה ופגיעה בביטחון המדינה.

ג. מודיע כי יזמן ללשכתו את אנשי המקצוע העוסקים בנושא בגופים הממשלתיים השונים, לשם גיבוש מסמך מסכם, שיכלול את עיקרי המדיניות לשילוב מרכיבים ביומטריים בתעודות זהות ובדרכונים, ההקצאה התקציבית הנדרשת ודרך מימונה, תיקוני החקיקה הנדרשים, דרכי הפעולה, סדרי העדיפויות ולוח זמנים לביצוע.

המסמך המפורט שיגובש יובא לאישור ועדת השרים.

אין תגובות:

No REAL ID