המועצה להגנת הפרטיות חוזרת ומבקשת משר המשפטים

2.7.2008 - כזכור, בחודש יוני פנתה המועצה להגנת הפרטיות* וביקשה משר המשפטים להתנגד ליוזמה. במכתב נוסף חוזרת המועצה על בקשתה:
"לאחר שני דיונים מפורטים, ולימוד אינטנסיבי של הנושא, אנו חוזרים על פנייתנו אליך בעניין, ובביתר שאת: אנו מייעצים כי ההצעה לא תעלה לדיון בישיבה הקרובה של ועדת השרים לענייני חקיקה, בטרם יתקיים דיון ציבורי מקיף בהצעה ובטרם ייענו שאלות רבות, הנוגעות לתכלית התזכיר, ולאמצעים המוצעים בו ולאמצעים חלופיים אפשריים.
המועצה רואה בדאגה רבה את ההצעה, עקב השלכותיה הדרמטיות על ההגנה על זכות היסוד החוקתית לפרטיות בישראל, ופוטנציאל הפגיעה הלא מידתי שהל בזכויות היסוד של אזרחיה. במיוחד אנו מוטרדים מהכוונה להקים מאגר נתונים ביומטרי גדול … אין כדוגמת המאגר באף מדינה מערבית דמוקרטית, כולל מדינות כמו גרמניה, שבהן נהוגים מסמכי זיהוי ביומטריים; לעומת זאת, יש מאגרים דומים במדינות כדוגמת כווית, תימן, פקיסטן ואינדונזיה. לדעתנו, אפשר להשיג את עקרי מטרותיו של התזכיר אף ללא הקמתו של מאגר הנתוני המרכזי."
* המועצה הציבורית להגנת הפרטיות ממונה על ידי שר המשפטים וחבריה באים מכל המגזרים, לרבות רשויות הביטחון במדינה (ראו באתר משרד המשפטים).

אין תגובות:

No REAL ID