המועצה להגנת הפרטיות לשר המשפטים: לא למאגר ביומטרי

24.6.08 - לקראת העברת הצעת החוק לאישור הממשלה, קיימה המועצה להגנת הפרטיות* דיון ארוך בתזכיר הצעת החוק, לאחר שלמדה את הנושא ושמעה את עמדת נציגי משרד הפנים ומומחים בנושא. בעקבות זאת היא פנתה במכתב לשר המשפטים והפצירה בו להתנגד ליוזמה:
.
"המועצה רואה בדאגה רבה את ההצעה, עקב השלכותיה הדרמטיות על הגנת הפרטיות בישראל, ופוטנציאל הפגיעה הגדול שלה בזכויות היסוד של אזרחיה… אנו מצרים גם על גישת משרד הפנים שלוחץ להעביר חקיקה עם השלכות קשות על זכויות יסוד, בתוך סד זמנים קצר וללא דיון ציבורי ממצה…
.
לב ליבה של הבעיה בהצעה נעוץ בכוונה להקים מאגר נתונים ביומטרי גדול על כל אזרחי ישראל. זאת, תוך העדפת פיתרון זה על פני האפשרות ליצירת תעודות זהות עם אימות ביומטרי, ללא מאגר מידע מרכזי. … יש להדגיש כי מאגר המידע המוצע, אינו מסייע כלל למניעת זיופים… מאגר המידע המרכזי נועד למנוע בעיה שונה, והיא בעיה של 'הרכשה כפולה' של מסמכי זיהוי… מצב שבו אדם אחד מבקש הנפקה חוזרת ונשנית של מסמכי זיהוי תחת שמות שונים… בעיית ההרכשה הכפולה היא בעייה של 'גניבת זהות' אשר נפוצה למשל בארה"ב, שבה אין כלל תעודות זהות לאזרחים… לצורך מניעה הבעיה של הרכשה כפולה אפשר להשתמש באמצעים מידתיים יותר, שפגיעתם בזכויות היסוד של האזרחים פחותה בהרבה מפגיעתו של מאגר ביומטרי מרכזי.
.
יש לשקול היטב את הקמת המאגר, שאין כדוגמתו באף מדינה מערבית דמוקרטית, כולל מדינות כמו גרמניה, שבהן נהוגים מסמכי זיהוי ביומטריים, ולעומת זאת יש מאגרים כמוהו במדינות כדוגמת כווית, תימן, פקיסטן ואינדונזיה.
.
אין למועצה ספק, כי קודם שהצעת החוק תגובש ותועבר לאישור הממשלה, ראוי לחדד את התכליות שלשמן נועד החוק המוצע, ולבחון אותן אל מול הפגיעות בפרטיות והסכנות האחרות, שטמונות בהצעה במתכונתה הנוכחית … נדגיש: הנושא חשוב ומורכב מאוד והשלכתו על הפרטיות דרמטיות. בטרם נבחרת דרך מסוימת ראוי לבחון חלופות רבות ככל האפשר, ולשם כך נדרש דיון גם במחקרים…
.
ראוי יהיה כי הליך החקיקה שבנדון יעוכב, תינתן הזדמנות הראויה לדון בהצעה, ובכלל זה דיון ציבורי, ולשאול את כל אותן השאלות, ובין היתר לבחון חלופות להצעה הנדונה. בכך יעשה נסיון כן ואמיתי להבטיח, כי הפגיעה בפרטיות הכרוכה בחוק המוצע תהא נמוכה ככל האפשר. "
.
פניה נוספת לשר נעשתה לאחר ישיבה נוספת ב-2.7.2008.
.
* המועצה הציבורית להגנת הפרטיות ממונה על ידי שר המשפטים וחבריה באים מכל המגזרים, לרבות רשויות הביטחון במדינה (ראו באתר משרד המשפטים).
.

אין תגובות:

No REAL ID