כרטיס חכם של האוצר במקום הג'אדגט הביומטרי של שיטרית - 9.9.08

כפוסט ב- pratiut.com: השבוע הודיע משרד האוצר, שקצה נפשו, וכי "אם לא יחולו התפתחויות במכרז תעודות הזהות החכמות, יוציא משרד החשב הכללי באוצר מכרז לכרטיס מקביל עוד השנה". התעודה תכלול שבב עם פרטים אישיים: פרטי הזהות והרישיונות, נתוני מס הכנסה, סוג דם ועוד. כפי שהוסבר בכתבה בעיתון "הארץ": "כרטיס ממשל זמין" יהיה זהה לתעודת הזהות החכמה, פרט להגדרתו החוקית של הכרטיס כתעודת זהות קבילה ולזיהוי הביומטרי. מעריכים שעלות הפרויקט תהיה כ-30 מליון ש"ח אבל סכום זה הוא כאין וכאפס לעומת הסכומים האסטרונומים של הפרויקט הביומטרי של משרד הפנים.אנשי האוצר אינם ידועים כפזרנים גדולים, ולכן חוסר האמון שהם מביעים בפרויקט היומרני של שיטרית הוא מעניין. אבל מעבר לזה, אם כבר עושים "כרטיס חכם", שיהיה חכם דיו כדי למנוע זיופים, מדוע שלא להמתין ולקדם את הפרויקט הזה כפיילוט. הכרטיס החכם יוכיח, שבעיית הזיופים של תעודות הזהות יכולה להיפתר באמצעים פשוטים וזולים הרבה יותר, והעיקר - עם פגיעה קטנה יותר בפרטיות.מי יודע, אם הכרטיס החכם יוכיח את עצמו כהצלחה - אולי נוכל להסתפק בו, ולוותר על הגאדג'ט הביומטרי של שיטרית.

אין תגובות:

No REAL ID