בריטניה - Identity Cards Act 2006

נוסח החוק (PDF)(HTML)
דברי הסבר (PDF)(HTML)

אין תגובות:

No REAL ID