דו"ח הכנסת: ישראל היחידה בעולם שרוצה ת.ז. ביומטרית - פרט להונג קונג

שחר אילן מדווח בהארץ על הדו"ח אהדו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ( (PDF; תמצית שלי כאן).

"בשום מדינה מערבית לא הונהגה עדין תעודת זהות ביומטרית, כפי שמתכננת ישראל לעשות. זאת, למרות שרבות ממדינות המערב מנפיקות דרכונים ביומטריים. המדינה היחידה שבה כן הונהגה תעודה כזו היא הונג קונג. באף מדינה מערבית ודמוקרטית אין מאגר מידע ביומטרי של כלל האזרחים והתושבים, כפי שמתכננת ישראל. כך עולה ממסמך שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת, לקראת תחילת הדיונים בחוק תעודות הזהות הביומטריות שיוזם משרד הפנים, ומעורר התנגדות חריפה ביותר של ארגוני זכויות האדם.

... השימוש בת.ז. ביומטריות בעולם כמעט לא קיים, אם כי בכמה מדינות באירופה מתקיים דיון ציבורי בתוכניות להנפקת תעודות כאלו. עם זאת, הולכת ומתרחבת הדרישה לדרכונים ביומטריים. דרכון, בניגוד לתעודת זהות, הוא מסמך שקבלתו התנדבותית בדרך כלל ואין חובה לקחתו. "

אין תגובות:

No REAL ID