בלתי ניתן לזיוף?

מהגרת סינית עברה ניתוח פלסטי לשינוי טביעת אצבע והצליחה להיכנס ליפן (הארץ 9.12.09).
.
בדברי ההסבר להצעת חוק המאגר הביומטרי נאמר: "היתרון בשימוש במאפיינים ביומטרייםמקורו בכך שמידע ביומטרי הוא מידע שאדם 'נושא' עמו באופן תמידי, המהווה חלק ממנו, ואינו משתנה באופן קיצוני לאורך זמן; זאת לעומת מידע מזהה אחר העלול להיות חשוף לשינויים ולתיקונים במרמה, עם יכולת מוגבלת לגילוי הזיוף."
.
"אינו משתנה"? אינו ניתן לשינוי?
.
לפני שמשחקים עם טכנולוגיה חדשה, יקרה ומסוכנת כדאי לזכור שלכל מנעול יש מפתח.

אין תגובות:

No REAL ID