דו"ח תקציבי לעלויות הפרויקט הבריטי

1.11.08 - הפרלנמט הבריטי חייב את הממשלה להציג באופן תקופתי הערכות תקציביות על עלות הפרויקט המתוכנן. במסגרת זאת פרסם משרד הפנים בחודש נובמבר הערכה מחודשת של עלויות הפרויקט.

Home office, Identity & Passport Service:
Presented to Parliament Pursuant to Section 37 of the Identity Cards Act 2006

אין תגובות:

No REAL ID