פניה ליו"ר הכנסת: אל תלכו שולל ואל תטעו את הציבור

לפני שבוע, לאחר שהטה אוזן קשבת לרחשי ליבו של הציבור, החליט ראש הממשלה לעכב את ההצבעה על "הצעת חוק המאגר הביומטרי" ולמנות צוות שיבדוק את הנושא מחדש. במקביל מתחת גם אתה ביקורת חריפה על האופן שבו קודמה הצעת החוק עד כה, "בהתחשב בסוגיות המורכבות וכבדות המשקל שכרוכות בה, ובהשלכותיה על זכויות הפרט וצנעת חייו". עוד הוספת, כי "הדיון בוועדות הכנסת אינו מס שפתיים… תפקיד הכנסת הוא לקיים את הדיון המהותי והרחב, ובעניין זה אין שום קיצורי דרך… זוהי פרוצדורה שיורדת למהות" (ראה למשל: מעריב nrg וגלובס מיום 16.11.09).
היום הודיעה לשכת ראש הממשלה, כי צוות הבדיקה ממליץ להבחין "בין הליך הנפקת תעודות זהות חכמות ודרכונים ביומטריים, לבין סוגיית הקמתו של מאגר ביומטרי" ובהתאם לזאת להשהות את הקמת המאגר לתקופה של שנתיים לפחות, אשר במהלכה יוקם "מאגר וולונטרי" (ראה: הודעה באתר משרד ראה"מ 17.11.09).
אלא שהחלטה זו לא נשאה חן בעיני מי שקידמו את המאגר הביומטרי... והפכו את הקערה על פיה: לפי הצעת החוק המתוקנת, שאותה תתבקש הכנסת לאשר בקרוב ייכפה המאגר "הוולונטרי" על תושבי ישראל. כך, למשל, יוכל שר הפנים לשלול דרכון בתקן בינלאומי חדש מתושבים, שלא "יסכימו" להיכלל במאגר "הוולונטרי", ועקב כך יוטלו מגבלות על תנועתם ברחבי העולם (לשם הדוגמא, בקרוב צפוי להיחתם הסכם שיפטור תושב ישראלי מהחובה להקדים ולבקש וויזה בטרם ייסע לארה"ב ובלבד שיציג בשעריה דרכון בתקן האמור).
בבירורים שערכנו היום בכנסת ובממשלה נמסר לנו, כי ועדת המדע צפויה להתכנס בהתרעה קצרה לדיון מזורז, שלאחריו ישוגר החוק המטולא והמצולק לאישור המליאה. לא כך יתמלא החלל שעליו הצבעת, שעה שהלנת על הדיון שהתקיים בכנסת עד כה בנושא המאגר הביומטרי. בית הנבחרים של מדינת ישראל אינו אמור להתנהל כחמ"ל חשאי אחוז תזזית ו"לרקוד" לצלילי חליל של בודדים, המבקשים לקדם חקיקה מורכבת ומסוכנת.
לנוכח הדברים שאמרת בשבוע שעבר, ניתן להניח שגם אתה מסתייג מהאופן שבו ממשיכים לקדם את החוק הביומטרי, וכי תפעל לעצירת מחול השדים שמאפיין את הליך חקיקתו מרגע שהגיע לכנסת (לעניין זה ראה גם מכתבי אליך מיום 10.8.09 ומאמר של ד"ר ניצן ליבוביץ ושלי באתר המכון לדמוקרטיה).
אבל הביקורת על האופן שבו מקודמת היוזמה הלא דמוקרטית, אינה נוגעת רק לפן הפרוצדוראלי, אלא גם למהות (וכלשונך: "זוהי פרוצדורה שיורדת למהות"), ובדברים אלה אני פונה אליך לא רק כיושב ראש הכנסת, אלא גם כחבר כנסת בעל חושים ומצפון דמוקרטיים.
לפני כשבוע עמדה הכנסת לאשר מאגר, הפוגע פגיעה קשה בזכויות אדם ובדמוקרטיה. והנה מסתבר, שבימים הקרובים תתבקש הכנסת לאשר את אותו מאגר ואת אותה פגיעה רק שהפעם יהיה זה במסווה של "וולונטריות".
אל לה לכנסת ללכת שולל ולסייע בהטעיית הציבור: מוטב שתכפו עלינו מאגר מבית מדרשו של "האח הגדול" מבלי לעשות שימוש גם בשפתו המתעתעת - לכנות מאגר כפוי כ"התנדבותי" ולתאר כניעה ללחץ כ"הסכמה".

אין תגובות:

No REAL ID