עתירת דפוס בארי כנגד HP נדחתה - 6.10.08

איתי הרן אור כלכליסט 6.10.08: "בית המשפט קבע כי החלטת ועדת הפטור לנהל בשלב הראשון משא ומתן רק עם HP, ניתנה בסמכות, במסגרת שיקול הדעת שהוענק לוועדת המכרזים ולוועדת הפטור, וזאת לאחר שנשקלו השיקולים הרלוונטיים ונערך דיון מקיף וממצה בנסיבות המכרז. בית המשפט קבע עוד כי לא נפל פגם בהחלטת ועדת הפטור לנהל את המשא ומתן, לפחות בשלב הראשון, על בסיס עמידה בתנאי הסף של המכרז, אף שמכרז זה לא צלח.

מה שלא עולה מפסק הדין - הכנסת האלמנט הביומטרי לתכנית משרד הפנים ועוד יותר מכך הכוונה להקים מאגר מידע ביומטרי, מאובטח במיוחד משנה מן היסוד את התכנית שעל פיה התנהל המכרז. המו"מ בין המדינה לבין HP לא יהיה רק על מחיר, אלא בעצם על תכנית אחרת לגמריי.

לפסק הדין באתר נבו

אין תגובות:

No REAL ID