ביטול הוויזה לארה"ב? פיתיון למאגר ביומטרי - 5.10.08

וותרו על החירות שלכם - תמורת הזכות לצפות בפסל החירות, תנו לאח הגדול לשמור את תווי הפנים... אתם לא סומכים עלינו?
ניב ליליאן ynet 5.10.2008: "זהו תקדים מסוכן. תקדים שעשוי, ביחד עם חוקים נוספים שכבר אושרו, כמו חוק נתוני תקשורת, המקנה למשטרה סמכויות עיקוב מרחיקות לכת, לרכז בידי המדינה יכולת מעקב יוצאת מן הכלל אחרי אזרחיה ולחסל את הפרטיות שלהם. בבריטניה למשל, ישנה מודעות מאוד גבוהה לנושא הפרטיות – שם מוצע כי המידע ישמר באופן מינימלי, תוך טשטוש הזהות האישית היכן שניתן וכולו ישמר מקודד. בגרמניה, נאסר כליל על שמירת המידע במאגרים מרכזיים.
למשרד הפנים ולמשטרה יש היסטוריה מפוקפקת בשמירת הנתונים האישיים שלנו... "

אין תגובות:

No REAL ID