מטה המאבק הבריטי - N2ID

הוא מטה המאבק נגד פרויקט ת"ז ביומטרית בבריטניה. תוכלו להיכנס לאתר ולראות מה נעשה שם. הבריטים, אגב, מזועזעים מעצם המחשבה על הנהגת תעודת זהות והחובה החוקית להציגה בפני שוטרים, ללמדכם שגם נקודת המוצא שממנה אנחנו מתחילים אינה דבר ברור מאליו בדמוקרטיה.

אין תגובות:

No REAL ID