האם טביעת אצבע היא אכן האמצעי להלחם בגניבת זהות?

19.8.08 - מאמר ב-Scientific American Magazine (גרסה עברית ב-ynet מאוזכר אצלנו כאן), קובע כי מערכת ביומטרית המבוססת על טביעות אצבע סובלת מאחוז שגיאה גבוה - רצוי לחכות.
.
.
"The Privacy Conundrum - The use of biometrics raises important privacy concerns. Who owns the data—the individual or the service providers? Will those data be used for an unintended purpose—to deduce something about a person’s health, for instance? Biometric systems of the future will probably operate unobtrusively, capturing biometric traits without the active involvement of the user. Such stealth further confounds the privacy issue.
.
At present we see no concrete, viable solutions on the horizon for addressing the entire spectrum of privacy concerns. We believe these problems can be resolved through public discussion and policy making, however. They will have to be. It is only a matter of time before continued improvements to biometric tools will move them center stage in efforts to combat the rampant problems of security and identity fraud that our society faces."

אין תגובות:

No REAL ID