לא נולדתי כדי להיות בר-קוד - בני ציפר, הארץ 7.8.08

יש גבול עד כמה הגוף של האזרח או התושב עומד לרשות המדינה. כל אחד ואחד הוא מועמד להיות פורץ על פי דעתה של המדינה, וזייפן של תעודות זהות, ורוצח סדרתי, ואנס, ומה לא - הבלוג של בני ציפר.

… בואו נניח שבאנגליה או בצרפת היו מאמצים את שיטת טביעת האצבעות כאמצעי זיהוי לכולם. שם זה לא היה נראה לי נורא, מפני ששם, המדינה היא לא דורסנית מטבעה כמו שהיא כאן. האזרח שנתן את טביעת האצבעות יכול לישון בשקט יחסי, שלא יעשו בדבר הזה שימוש לרעה נגדו. כל זה מפני שמעבר לחוקים ולתקנות של מדינות כמו אנגליה וצרפת יש מסורת של חירות הפרט, שחזקה יותר מכל החוקים שבעולם. המסורת הזאת חסרה כאן, ואין לה סיכוי לצמוח כי מה שצומח כאן כל הזמן אלה העשבים השוטים של עוד ועוד חשדות בכל אחד ועוד ועוד התייחסות לכל אחד כאל פושע פוטנציאלי.אנשים כאן משלים את עצמם שאם יש חוקים חזקים וסדר, יש דמוקרטיה. רבותי _ טעות בידכם. אמנם חשוב שיהיו חוקים כדי שתהיה דמוקרטיה אבל חשובה מן החוקים זו הרוח שמאחוריהם. זו הרוח שתפקידה להזכיר שהחוקים במדינה דמוקרטית לא נוצרו כדי שהמדינה תהיה חזקה אלא כדי שהאזרח יהיה חזק וחופשי. …

אין תגובות:

No REAL ID