תעודות הזהות חכמות, ההתנהלות לא כל כך - nrg 16.8.08


ניב חכלילי באתר nrg: כבר כמעט עשר שנים מתכננת מדינת ישראל להוציא לפועל הנפקה של תעודות זהות חכמות, כמעט ללא דיון ציבורי בנושא. אלא ששורה של כישלונות והחלטות בעייתיות מונעות מהמכרזים, להגיע לידי מימוש. בחינה של התנהלות המדינה מעלה כמה תהיות על אופן הפעולה שלה. גם אם מתעלמים מההשלכות מרחיקות הלכת הנוגעות לפגיעה בזכויות האזרח של כל אחד מאיתנו ומהסכנות הטמונות בדליפת וגניבת המידע האישי של כל אזרח, בחינה של התנהלות המדינה בכל הנוגע למכרז, מעלה כמה תהיות על אופן הפעולה שלה.
ב-11 ליוני נערך דיון מהיר בועדת הכספים בנושא כוונת החשב הכללי להעניק לחברת HP פטור ממכרז ולפתוח איתה במשא ומתן. … מנכ"ל משרד הפנים הודיע כי החליט, בשיתוף עם החשב הכללי, להגיש בקשה לביטול הצורך במכרז וניהול משא ומתן עם חברת HP לתקופה קצובה שתעמוד על 45 יום. במידה והמשא ומתן לא יעלה יפה, אמר, יפתחו במשא ומתן עם גם עם אחרים.

אין תגובות:

No REAL ID